#OTEVREMEAMERICKOU

Otevřeme Americkou třídu


Historie

Již v roce 2003 Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 337 byla schválena varianta rekonstrukce Americké třídy s vyloučením automobilové dopravy v úseku Škroupova ulice – Mrakodrap s kruhovým objezdem místo stávající křižovatky, avšak s možností vrátit automobilovou dopravu zpět.

Následně, v roce 2007, bylo toto usnesení změněno tak, aby Americká třída byla řešena jako obslužná komunikace, tedy s povoleným vjezdem pro automobily. Zároveň mělo dopravní řešení umožnit případné uzavření úseku Škroupova ulice – Mrakodrap.

Proč

Již v roce 2007 existovaly pochybnosti o průjezdnosti ulice U Trati na křižovatce Belánka a existoval záměr na vytvoření mimoúrovňové křižovatky. Ulice U Trati – Borská by podjížděla Klatovskou třídu průběžně a zároveň by byly zachovány všechny odbočovací pruhy. Tímto řešením by se zamezilo tvoření „špuntu“ na křižovatce Belánka. A to byl rok 2007! Z nepochopitelného důvodu se od této stavby upustilo a doprava je zde stále velmi komplikovaná. Proč se na úpravě této křižovatky přestalo pracovat, netušíme. Veškeré související stavby v režii státu – např. rekonstrukce Jižního nádraží včetně kolejiště – s tímto řešením počítaly. Na začátku Borské ulice si můžete všimnout vyštěrkovaného pozemku, kde měl být právě odbočovací pruh.

Současný stav

A co Americká ulice dnes? Ta je velmi podivně uzavřená. Uzavření se týká úseku Škroupova ulice – Mrakodrap. Pokud jedete od Mrakodrapu směrem do Tylovy a Americké ulice např. do tržnice U Práce, můžete Americkou projet – v případě, že zásobujete nebo jedete na úřad na jednání. Samozřejmě zde může projet jakýkoliv autobus (i soukromý), Městská policie a složky IZS.

Díky tomuto zvláštnímu uzavření se tvoří kolony na křižovatce Na Belánce a ještě víc se plní úsek mezi Belánkou a křižovatkou U Práce.

Navíc se rekonstruuje ulice Purkyňova. Takže možnost průjezdu na Prokopovu ulici je dnes vlastně nulová.
Dále se enormně zvýšila doprava v Jungmannově, Resslově a Škroupově ulici, kde se nachází základní školy a střední školy.

A že by na Americké třídě vzniklo pěkné korzo, jako je tomu v Kopeckého a Smetanových sadech, se říct opravdu nedá!

Náš návrh

Chceme Americkou třídu opět otevřít pro automobilovou dopravu a podpořit stavbu mimoúrovňové křižovatky u Belánky.

Souhlasíte s námi?

Zanechte nám Váš email.

    Plzeň, město, které máme rádi